Kadry i płace


 

W Biurze Rachunkowym MTM oferujemy kompleksowe usługi z zakresu kadr i płac.

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno tych małych, jak i dużych.

Zajmujemy się obsługą kadrową, co obejmuje:

  • Zarządzanie dokumentacją pracowniczą - prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
  • Tworzenie list wynagrodzeń - określanie wynagrodzeń podstawowych oraz premii w zależności od umowy o pracę, doświadczenia i stanowiska pracy;
  • Koszty związane z zatrudnieniem - obliczanie i kontrola wynagrodzeń pracowników, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego oraz innych świadczeń;
  • Rozliczanie czasu pracy - ewidencja czasu pracy, kontrola nad nadgodzinami, urlopami płatnymi i innymi aspektami związanymi z obecnością pracowników;
  • Świadczenia socjalne i dodatki pracownicze - monitorowanie i zarządzanie świadczeniami, takimi jak ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne.

Dokumenty i laptop na biurku

Dodatkowo oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy i obsługi prawnospołecznej. Zapewniamy zgodność działań pracodawcy z obowiązującym prawem pracy. Nasze usługi są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co gwarantuje najwyższą jakość obsługi.

Kadry i płace to kluczowy obszar funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, który ma wpływ na efektywność pracy, motywację pracowników i zgodność z przepisami prawa pracy. Odpowiednie zarządzanie tym obszarem jest niezbędne do utrzymania płynności działań firmy oraz zminimalizowania ryzyka związanego z aspektami kadrowo-płacowymi.