Informacje o biurze rachunkowym MTM z siedzibą w Stargardzie


 

Biuro Rachunkowe działa od 1993 roku, specjalizując się w obszarze rachunkowości, finansów oraz podatków i ZUS. Biuro prowadzą doradcy podatkowi:

  • Małgorzata Marciniak (wpis nr 06751)
  • Tadeusz Marciniak (wpis nr 06607)

Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w rachunkowości, finansach i podatkach. Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, dostosowując nasze usługi do jego specyficznych potrzeb.

Zajmujemy się systematycznym rejestrowaniem i ewidencjonowaniem operacji finansowych klienta, takich jak przychody, koszty, inwestycje i inne.

Przygotowujemy i składamy deklaracje podatkowe w imieniu klienta, obejmujące podatki dochodowe, VAT, CIT, ZUS itp.

Notatnik na biurku

Świadczymy porady i rekomendacje w kwestiach związanych z optymalizacją podatkową, planowaniem finansowym, inwestycjami i strategią rozwoju biznesu.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Zapewniamy rzetelne i prawidłowe prowadzenie ksiąg oraz sporządzanie dokumentów finansowych.

Dostosowujemy swoje usługi do konkretnych potrzeb klienta oraz specyfiki branży, w której działa klient.

Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności danych finansowych swoich klientów, dbając o zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.